THÙNG CARTON COD VÀ XỐP HƠI CHỐNG SỐC


THÙNG CARTON COD VÀ XỐP HƠI CHỐNG SỐC


Còn hàng

STT TÊN HÀNG (DXRXC)
1 Thùng hộp 5x5x5cm
2 Thùng hộp 8x8x5cm
3 Thùng hộp 8x8x8cm
4 Thùng hộp 8x8x12cm
5 Thùng hộp 10x10x10cm
6 Thùng hộp 10x10x18cm
7 Thùng hộp 14x5x5cm
8 Thùng hộp 15x7x7cm
9 Thùng hộp 15x10x10cm
10 Thùng hộp 18x18x18cm
11 Thùng hộp 20x10x5cm
12 Thùng hộp 20x10x10cm
13 Thùng hộp 20x15x5cm
14 Thùng hộp 20x15x10cm
15 Thùng hộp 20x15x15cm
16 Thùng hộp 20x15x7cm
17 Thùng hộp 20x20x15cm
18 Thùng hộp 25x10x10cm
19 Thùng hộp 25x15x10cm
20 Thùng hộp 25x20x10cm
21 Thùng hộp 30x12x12cm
22 Thùng hộp 30x20x10cm
23 Thùng hộp 30x24x24cm
24 Thùng hộp 35x25x25cm
  XỐP HƠI CHỐNG SỐC
25 Xốp hơi chống sốc  20cmx100m
26 Xốp hơi chống sốc  35cmx100m
27 Xốp hơi chống sốc  40cmx100m
28 Xốp hơi chống sốc  50cmx100m
29 Xốp hơi chống sốc  70cmx100m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĂNG TAY VẢI TRẮNG#GĂNG TAY Y TẾ#GĂNG TAY NILON#GĂNG TAY SỢI LEN POLY MUỐI TIÊU#GĂNG TAY CAO SU#BẢO HỘ LAO ĐỘNG#BĂNG KEO#VẬT TƯ Y TẾ#KHĂN ƯỚT CAO CẤP#KHẨU TRANG Y TẾ#NÓN CON SÂU Y TẾ#BAO BÌ TÚI NILON#BAO TẢI NÔNG SẢN Lamgroup.vn Co.,Ltd

Gọi ngay : 0962 14 33 12
Gọi ngay : 0962 14 33 12